เด็กหญิงที่พ่อไม่ยอมจ่ายค่าแป๊ะเจี๊ยะ

แป๊ะเจี๊ยะ หมายถึง เงินพิเศษหรือทรัพย์สินที่จ่ายให้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชน เพื่ออำนวยประโยชน์หรือสิทธิพิเศษในการดำเนินงานโดยมิชอบในหน้าที่ หรือเรียกง่ายๆว่า เงินใต้โต๊ะนั่นเอง มารับชมกันเลยดีกว่าครับ